• کنتورهای حجمی
  •  
  • کنتور آب حجمی با مکانیزم اندازه گیری کاملاً خشک
  • تولید شده مطابق  استاندارد OIML
  • دقت اندازه گیری بر اساس کلاس دقتی R۲۰۰ تا R۴۰۰
  • مجاز به استفاده از علامت CE
  • رنج وسیع اندازه گیری
  • اندازه گیری دب هایل بسیار پایین
  • افت فشار کم
  • طول عمر طولانی

 

123movies