گالری تصاویر

شیرخودکار یا شیر یکطرفه برنجی

شیر خودکار یا شیر یکطرفه برنجی
• شیر خودکار یا شیر یکطرفه برنجی شرکت پایاب بسپار سیستم دارای نشان استاندارد ملی ایران و در دو نوع شیر خودکار یا شیر یکطرفه ساده و شیر خودکار یا شیر یکطرفه یکسر مغزی برنجی طبق آخرین استانداردهای روز ساخته شده و دارای مزایای زیر می باشد:

شیرخودکار یا شیر یکطرفه ساده برنجی:
• طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی ۳۶۶۴ ISIRI
• دارای مکانیزم دریچه ای
• استفاده از آلیاژ برنجی بر اساس استاندارد بین المللی DIN 17660
• دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3664 و استاندارد بین المللی BS EN 5154
• رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
• دارای لاستیک جهت آب بندی مطمئن
• قابل ارائه در دو مدل ساده و یکسر مغزی
• قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴ اینچ

شیرخودکار یا شیر یکطرفه یکسر مغزی برنجی:
• طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی ۳۶۶۴ ISIRI
• دارای مکانیزم دریچه ای
• از جنس آلیاژ برنج بر اساس استاندارد بین المللیDIN 17660
• دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3664 و استاندارد بین المللی BS EN 5154
• کاهش نشتی
• کاهش هزینه
• رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
• قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴ اینچ
کلمات کلیدی : شیر یک طرفه / شیر خودکار / شیر یکطرفه
123movies