آچار دریچه منهول

آچار دریچه منهول

آچار درچه منهول برای باز و بسته کردن و جابجا کردن انواع دریچه می باشد. آچار دریچه منهول برای دریچه های لولادار و بدون لولا مناسب می باشد.

آچار دریچه منهول

123movies