دریافت کاتالوگ  20 24 320 0915 * 4-302 7005 0915

آچار انشعاب گیر فاضلاب:

آچار انشعاب گیر فاضلاب:

  • طراحی شده جهت استفاده در محکم کردن انشعابگیر فاضلاب بر روی لوله های فاضلاب
  • درای پوشش گالوانیزه جهت جلوگیری از خوردگی آچار انشعاب گیر فاضلاب
  • دارای روکش دسته جهت جلوگیری از آسیب زدن به دست اپراتور
  • تسهیل کننده باز و بست کردن انشعابگیر فاضلاب
  • در اندازه های ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۶۰ میلی متر