پله منهول (پله های منهول فلزی)


پله منهول (پله های منهول فلزی ):
پله منهول جهت استفاده در انواع منهول ها مثل منهول هاي GRP ،پلی اتیلن ، بتنی پیش ساخته، بتنی درجا و آجري ، مخازن آب و استخر و در مدل هاي مهره دار، بالدار و ساده و در دو سایز 22 تک پا و 32 جفت پا تولید و عرضه می گردد.


مزایا و مشخصات فنی :


طراحی و تولید مطابق استاندارد ( BS EN 13101 ) و ( ISIRI 12027 )
• طراحی تعدادی رزوه کبریتی با عمق زیاد بر روی پایه های پله به دلیل گیرایی بیشتر با بتن و جلوگیری از بیرون آمدن پله.
• طراحی مهره و واشر برای پله های مورد استفاده در منهول های پلی اتیلن که برای سهولت در بستن از پشت دیوار منهول تعداد زیادی رزوه دارد.
• طراحی شبرنگ در دو طرف پله برای نمایان شدن پله در مواقع نوره کم
طراحی و تولید پله به رنگ فلورسنت برای نمایان شدن بهتر مسیر پله جهت افزایش ضریب ایمنی درمحیط کار استاندارد مربوطه EN 13101 می باشد و ISIRI 12027 و شامل تست های :
1. آزمون ابعادی.
2. آزمون انحراف پیچشی.
3. آزمون فشار.

4. آزمون بار قایم.
5. آزمون بیرون کشیدن از بتن.
6. آزمون ضربه.
7. آزمون مقاومت شیمیایی.
8. آزمون یکپارچگی
طبیعتا باید به این نکته دقت کرد که پله 32 زیر هم نصب شود و پله های 22 به صورت ضربدری نصب خواهد شد.

 

123movies