مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با بهره برداری از سه واحد تصفیه خانه آب در سال گذشته، ظرفیت تولید آب در استان، یکهزار و 355 لیتر در ثانیه افزایش یافت.

علیرضا رضوی با بیان اینکه طی سال گذشته تصفیه خانه آب شرب در شهرهای مهاباد، سلماس و پلدشت وارد مدار بهره برداری شدند، اظهار داشت: تصفیه خانه آب شهر مهاباد با تامین 750 لیتر در ثانیه و با صرف 420 میلیارد ریال برای تامین آب شهر مهاباد و تاسیسات برداشت آب از سد با 200 میلیارد ریال اعتبار، طی سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: در این مدت، بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر سلماس نیز با ظرفیت 575 لیتر در ثانیه جهت تامین آب شرب شهرهای سلماس و تازه کند و روستاهای مجاور آغاز شد.
وی افزود: برای اجرا و بهره برداری از این تصفیه خانه، 680 میلیارد ریال هزینه و 18 کیلومتر خط انتقال آب خام نیز اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر پلدشت با ظرفیت تامین 30 لیتر آب در ثانیه با 500 میلیارد ریال اعتبار و پوشش 12 هزار نفر جمعیت را از دیگر طرح های افتتاح شده در بخش تامین آب شرب شهری در سال گذشته عنوان کرد.