مدیرمرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: برابر نمونه برداری و آزمایشات اخیر انجام یافته، آب شرب روستای «خورخوره» سلماس، فاقد هرگونه کدورت و مشکل است.

سهراب طالبی با بیان اینکه آب شرب این روستا از محل مجتمع آبرسانی پنج روستایی «کوزه رش» تامین می شود، اظهار داشت: براساس بررسی های بعمل آمده و انجام آزمایش های مربوطه، آب شرب این مجتمع و روستای خورخوره، فاقد هرگونه کدورت و یا آلودگی احتمالی بوده و استانداردهای لازم کیفی را دارا است.

وی با اعلام اینکه آب شرب تحویلی به مشترکین در کل استان بصورت مستمر ودوره ای، پایش و کنترل می شود، افزود: براین اساس، آب شرب مصرفی مشترکین در سطح شهرها و روستاهای استان از کیفیت بالایی برخوردار است.

طالبی افزود: گزارش های موردی از سوی مشترکین مبنی بر کدورت آب شرب، دراکثرموارد، ناشی از قدمت شبکه داخلی و جنس لوله های استفاده شده در منازل است که برای حفظ سلامتی وبهداشت خود بایستی به این امر مهم توجه جدی داشته باشند.