به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان کرمانشاه، در بخشی از این ابلاغ آمده است:"حسب اختیارات حاصل از دستورالعمل تحویل و تحول شرکت های آب و فاضلاب استانی و با عنایت به تجربیات ارزندهف تعهد و شایستگی شما، به موجب این ابلاغ جنابعالی را از تاریخ این نامه به عنوان مدیردفتر حراست و امور محرمانه این شرکت تعیین و منصوب می نمایم تا زیرنظر اینجانب انجام وظیفه نمایید. امید است با استعانت از خداوندمتعال و در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های وزارت نیرو با همکاری و همدلی سایر کارکنان در انجام امورات محوله موفق و مؤید باشید."