به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ، کیقباد یاکیده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه خطوط انتقال آب استان بوشهر نیاز به مرمت و بازسازی دارد اظهار داشت: این استان دارای ۵ خط مهم انتقال آب به طول ۹۸۰ کیلومتر بوده که ۳۷ درصد این خطوط فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد. مدیر عامل شرکت آبفای استان بوشهر با اشاره به ارزش خطوط انتقال آب استان بوشهر بیان کرد: ارزش اجرای ۹۸۰ کیلومتر خطوط انتقال آب استان بوشهر ۴ هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی خطوط انتقال آب استان بوشهر نیاز است تصریح کرد: بازسازی بیش از ۳۵۰ کیلومتر خطوط انتقال آب استان بوشهر مورد توجه است که برای اجرای این طرح نیاز به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ، نیاز اعتبارات برای نوسازی خطوط انتقال آب استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: امسال برای اصلاح خطوط انتقال آب استان بوشهر به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این اعتبار در خط آب رسانی کوثر، خطوط آب رسانی کازرون، خط انتقال آب سدها و دیگر بخشهای آب رسانی هزینه میشود. یاکیده با تاکید بر افزایش مخازن ذخیره آب استان بوشهر بیان کرد: برای پاسخگویی به نیاز آبی در شهرها در زمان بحرانی نیاز به ساخت مخازن با ظرفیت در مجموع ۸۰ هزار متر مکعب است. وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحهای آب رسانی در شهرهای استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و افزود: امسال برای اجرای طرحهای آب رسانی در شهرهای استان بوشهر به ۱۶۰ میلیارد تومان نیاز است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از اجرای ۹ طرح آب رسانی در استان بوشهر خبر داد و گفت: برای اجرای ۹ طرح آب رسانی در استان بوشهر ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که ۶۷ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است. یاکیده با اشاره به تکمیل این پروژه‌ها و نقش آنها در حل بخشی از مشکلات تامین آب آشامیدنی استان بوشهر افزود: بخشی از این طرحها در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار میگیرد که میتواند قسمتی از مشکلات تامین آب استان بوشهر را برطرف کند.