حسین اسماعیلیان مجموع این سرمایه گذاری را دو هزارو ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پروژه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشمر ، تصفیه خانه های گلبهار و توحید شهرسبزوار با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حال اجرای است. وی با بیان اینکه تا سال ۹۲ شروع فعالیت دولت تدبیر و امید پروژه سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب استان اجرا نشده است ، یکی از مهمترین راهبردهای این شرکت در دولت یازدهم را توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در تکمیل طرحهای آب و فاضلاب دانست و اظهار داشت: در همین رابطه نسبت به انجام تشریفات توسعه سرمایه گذاری با اعتبار چهار هزارو ۸۶۷ میلیارد ریال اقدام شده است. وی افزود: توسعه مشارکت مردمی در بازسازی و اصلاح شبکه با همکاری شوراهای اسلامی شهرها، جداسازی آب فضای سبزاز شرب با همکاری شهرداریها ، تفکیک آب شرب از بهداشتی، توسعه شبکه فاضلاب شهری با هدف بازچرخانی و جایگزینیو اعمال برنامه های مدیریت مصرف و آب بدون درآمد نیز از دیگر راهبردهای آبفای خراسان رضوی در دولت یازدهم است.