وی ادامه داد: تامین بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنی مورد نیاز خود از استانهای همجوار، هدر رفت ۳۵ درصدی آب در شبکه توزیع(به دلیل فرسودگی شبکه و نبود اعتبارات کافی برای بازسازی و نوسازی) ایجاب کرده تا با نهادینه نمودن مصرف بهینه و اصولی زمینه گذر از بحران کم آبی تابستان را فراهم کرد. نصوری یادآور شد: برای به حداقل رساندن بحران کم آبی تابستان در استان بوشهر تدابیر لازم برای به حداقل رساندن مشکلات تامین آب جامعه هدف پیش بینی شده و در این راستا ماهانه بازدیدهای متعددی از تاسیسات آب رسانی شهرستان انجام و راهکارهای حل مشکل تامین آب در نقاط بحرانی با حضور کارشناسان این شرکت برگزار میشود. وی ادامه داد: در این راستا با توجه به فرارسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب برنامه های متعددی از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر پیش بینی شده که در این راستا امیدواریم بتوان با اجرای موفق آنها گامی بزرگ در راستای تامین آب پایدار روستاهای استان بوشهر برداریم. وی با اشاره به انتقال آب به استان بوشهر با خطوط طولانی عنوان کرد: ترمیم خطوط انتقال آب استان بوشهر که با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اجراء شده باید در اولویت برنامه‌های تخصیص اعتباری قرار بگیرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر با اشاره به فرسودگی خطوط انتقال آب کوثر و کازرون تاکید کرد: از ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه آب رسانی روستایی استان بوشهر درحدود ۴۰ درصد فرسوده که برای اصلاح این شبکه ۹۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. نصوری با تاکید بر تخصیص اعتبار لازم برای اجرای طرح کاهش هدر رفت آب افزود: در خواست میشود برای پایش خطوط انتقال آب استان بوشهر و کاهش هدر رفت آب در بخش اعتبارات نگاه ویژه شود. وی بااشاره به ایجاد مخازن آب روستایی خاطر نشان کرد: برای ایجاد مخازن آب روستایی استان بوشهر به ظرفیت ۲۳ هزار متر مکعب به ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر با تاکید بر توجه به تکمیل مجتمع‌های آب روستایی افزود: ۱۱ مجتمع آب روستایی استان بوشهر به طور متوسط دارای ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که نیاز به توجه ویژه برای تکمیل است. نصوری با بیان اینکه برای اجرای این مجتمعهای آب روستایی ۴۲ میلیارد تومان هزینه شده افزود: برای تکمیل این پروژه‌های آب رسانی به ۱۶۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی تاکید کرد: اصلاح خطوط انتقال آب وشبکه توزیع آب روستایی استان بوشهر که در معرض آسیب بوده باید در اولویت قرار بگیرد. نصوری گفت: امسال برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب در روز یک تیرماه با عنوان آب، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، دوم تیر ماه بعنوان آب، آموزه های دینی و ارتقای آگاهیهای عمومی، سوم تیر ماه با عنوان آب، خانواده(مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب) چهارم تیرماه با عنوان آب بازچرخانی(استفاده مجدد)ششم تیر ماه با عنوان آب، رسانه، مدیریت مصرف(شرب، کشاورزی، صنعت) و هفتم تیرماه با عنوان آب، قانون و حقوق شهروندی) پیش بینی شده که به فراخور این عناوین برنامه های متنوعی نیز از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر اجرا میشود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهرمهم ترین برنامه های این شرکت را دراین هفته هماهنگی با ائمه محترم جمعه وجماعات مساجدشهرستانهای استان برای پرداخت به موضوع آب درنمازجمعه ونیز تبیین موضوعات مربوط به آب ومصرف بهینه آب در نمازهای جماعت ،هماهنگی جهت حضور مدیران استانی وشهرستانی برای حضوردر نمازجمعه وایراد سخنرانی با توجه به نقش وجایگاه آب درباورها واعتقادات دینی وفرهنگی مردم ،ونقش آموزه های دینی وفرهنگی درمصرف بهینه آب ،تشکیل جلسات ویژه مشترکان پرمصرف ،تجلیل ازبانوان مشترک کم مصرف باتوجه به لزوم ارتقای آگاهیهای عمومی خانواده ها برای مشارکت آنان درمدیریت مصرف آب ،تشریح وتبیین نقش زنان دراصلاح الگوی مصرف آب ،لزوم حفظ آب برای نسلهای آینده وضرورتهای تغییر رویکرد ازمدیریت عرضه به تقاضا ومصرف عنوان کرد. وی همچنین دیگر برنامه های این شرکت را اطلاع رسانی از طریق رسانه ها ،انجام مصاحبه مدیران با اصحاب رسانه وبرگزاری نشست مشترک،وبرگزاری برنامه بازدید از تاسیسات آب ،با توجه به نقش وجایگاه رسانه در اطلاع رسانی وافزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل مربوط به آّب ،ونقش وجایگاه رسانه دراشاعه رفتارصحیح مصرف آب واطلاع رسانی در خصوص انواع جرائم وتخلفات دربخش آب ،برگزاری جلسات پاسخگویی به مردم باحضورمدیران ،انتشارپوسترونصب بنرهای تبلیغاتی باهدف نقش تبلیغات محیطی و میزان تاثیرگذاری آن درخصوص مصرف بهینه آب جهت مشارکتهای بیشترمردمی درمقوله صرفه جویی ازدیگربرنامه های این شرکت در این هفته عنوان کرد.